Créer un site internet

הוראות/ Instructions

איך לקשור חוט כדי לקבל לולאה/How to tie string to get a loop

By On 10/04/2013

 

 

איך לקשור חוט כדי לקבל לולאה

How to tie string to get a loop  

 

 

אפשר לעשות קשר שטוח

You can do a flat knot

 

 

צעדים ראשונים/First steps

By On 10/04/2013

א. כל אצבע קבל מספר

Each finger get a number

 

Thumb/אגודל....... 1

Forefinger/אצבע........ 2

Middle finger/אמה......... 3

 Ring/קמיצה....... 4  

Little finger/זרת..........5

 

ב. ראשי תיבות 

  Abbreviations

 

חוט כף היד ........ חכ''ה

חוט קרוב....... ק'

חוט רחוק ....... ר'

שמאל........ש'

ימין.......י'

 

n........Near string

f.........Far string

R.......Right

L..........Left

 

שימו לב!

Attention

 

כאשר לא נאמר איזה יד, אצבע או פרקי כף-יד

 סימן שמדובר בימני ושמאלי ביחד

אחרת נוסיף י', אם מדובר באיבר ימני

או נוסיף ש', אם מדובר באיבר שמאלי

When i didn't day which

hand, finger or wrist

sign there is the both

hands

 

 

1)  חוט המקיף אחת האצבאות, יד או

פרק-היד נקראת לולאה

String who surrounds one finger

hand or wrist

is called a loop

 

2) חוט שעובר לאורך כף היד נקרא

חוט כף היד 

String that pass along

the palmar hand

is called palmar string

 

3) לכל לולאה יש שני חוטים

-חוט קרוב, זה שהכי קרוב אליך

-חוט רחוק,זה שהכי רחוק ממך

Each loop has two strings

A near string, the nearest to you

A far string, the farther to you

 

 

4) אם כוכבית אחת או שתיים 

מופיעה מעל מילה או מספר

זאת אומרת שיש שתי לולאות או שלוש

If ² or ³  

appear above word or number

it means there is two

or three loops

 

 

 

5) אם יש שתי לולאות על אצבע , יד או פרק

יד אז יש 

- לולאה תחתונה

-לולאה עליונה

If there are two loops on finger

hand or wrist

then there is

A lower loop

and an upper loop

 

6) כלפי חוץ....רחוק מהגוף

כלפי פנים....אל הגוף 

Toward outside............ far from the body 

Toward inside............to the body 

 

 

פתיחות/Openings

By On 10/04/2013

 

פתיחות/Openings

 

פתיחה 1

Position 1 

 

לשים את הלולאה על 1 ו 5

למתוח, קיבלתם את פתיחה 1

Put the loop on 1 and 5 

Extend

You get the Position 1

 

 

עריסה א'

Opening A

 

א. לשים את הלולאה מסביב 1 ו 5

Put the loop on 1 and 5 

 

   

ב.  2י' לוקחת מלמטה את החכ''ה ש 

(חוט כף היד)

R2 picks up the L palmar string 

 

 

 ג. 2ש' נכנסת מלמעלה ב2 י' ולוקחת את החכ''ה  י

 למתוח.

L2 enters from above into R2

and picks up the R palmar string 

Extend 

 

 

 

ד. קבלתם את עריסה א',זוהי הפתיחה הכי נפוצה

You get the Opening A 

The famous opening