Créer un site internet

ISFA כתבות מתוך עליונים של

החוט איך התכונות שלו משפיעים על המשחקי לולאות

By On 10/04/2013

המתחילים מתלוננים לעתים קרובות
שהמשחקי לולאות שלהם "מתמוטטים"
או, שלא מצליחים לעשות אותם דומים
לאיורים שמספקים את הסופרים