Créer un site internet
אודות ISFA
 
 
 
 
מתמטיקאי יפני  Hiroshi Noguchi  מיסיונר אנגליקני שנשלח לגינאה החדשה ו Philip Noble  נוסדה ב1978 על יד ISFA
 
 היא אגודה קטנה ללא מטרת רווח וריווחה היחידי היא מחברי האגודה ותרומות פרטיות ISFA
 
    לשמר את מה שנשאר ממשחקי הלולאות כדי שהדורות הבאים יוכלו  להמשיך לשחק בתחביבים הישנים זה המטרה היחידית של האגודה
 
 אנו מעודדים את המצעתם של משחקי לולאות חדשים ואנו נהנים משיתופם עם אחרים
 
 
 
  
Joseph D´Antoni משחק לולאות המציא
ניו יורק
 
 
ISFAמי יכול להיות חבר ב?
 
ISFA אתם לא צריכים להיות מלומדים כדי להיות חברים ב
 
הרוב מאיתנו הם אנשים פשוטים שנהנים לעשות ולקרוא על משחקי הלולאות
 
 ISFA לרובנו משחקי הלולאות משחררים  לחצים ומאפשרים לשכוח את צרותינו ,חבר
   אומר שמשחקי הלולאות הם סוג של מדיטציה  Gelvin Stevenson
 
 היא התלהבות וזמן למשחקי הלולאות ISFA  התנאי היחיד כדאי להיות חבר ב 
 
 
 
 Carey Smith מריצה המציא 
ניו זילנד
תורגם על ידי מרים ובלו נמולארו
 
                                                                                          
עודכן לאחרונה ב1 אוקטובר 2012

Add a comment

Anti-spam