סוס רודאו

משחק לולאות שהמציאה  PAT WHALE  

Ann Arbor Michigan

 
הסבר בכתב של הסרטון אוגוסט

סוס רודאו

 
 
 

א. לעשות את עריסה א'

לשים את הלולאה מסביב 1 ו 5

 

 2י' לוקחת מלמטה את החכ'ה ש

(חוט כף היד)

 

 2ש' נכנסת מלמעלה בלולאה  2י' ולוקחת את החכ'ה  י'

 למתוח

קיבלתם את עריסה א

 
 
 
 
ב. 5 נכנסת מלמעלה בלולאה 2י' ולוקחת מלמטה את 1ר
 
וחוזרת דרך הלולאה 2י'
 
 
ג. 1  נכנסת מלמעלה בלולאה 2י' ולוקחת מלמטה את 5ק
 
וחוזרת דרך הלולאה 2י'
 
 
ד.  הפיכת לולאות (נואהו) של 1י' ו5י

 להעביר את הלולאה התחתונה

מעל הלולאה העליונה 

ולשחרר אותה

עושים זואת בעזרת הפה או היד האחרת

 
 

 

ה.  למתוח
הדקו היטב את האצבאות
ועם 2י' לקרב את הקשרים קרוב לבסיס של 2י'
 
 
ו.  לשים את הבלולאה  2שי' קרוב לקצה של 2שי
 
 
ז. למתוח
קצוות של 1י' מכוונים זה לזה
קצוות של 5י' מכוונים זה לזה
 
ח. הלולאה  2שי' היא הראש
הלולאה  2י' היותר קצרה היא הזנב
הלולאות על 1י' ו5י' הן הרגלים
 
 
 

ISFA עליונים של

Make a free website with emyspot - Signaler un contenu illicite sur ce site