ג'ק והאפונה - גירסת דויד נובאק (משחקי לולאות)

הנה הסיפור מלווה עם משחקי לולאות על ידי דויד נובאק (באנגלית)

 
Jack and the beanstalk A version with string games by David Novak
 

ההסברים בכתב אפשר למצוא  בספר של
BELINDA HOLBROOK
STRING STORIES
A CREATIVE HANDS ON APPROACH
 FOR ENGAGING CHILDREN IN LITERATURE
 
יש גם עוד מלא סיפורים מלווים עם משחקי לולאות

קמיאה גריסקי

Make a free website with emyspot - Signaler un contenu illicite sur ce site